O mnie

Katarzyna Teresa Górska-Manczenko

Jestem radną dzielnicy Targówek

Od zawsze aktywnie działam na rzecz środowiska w którym żyje, bo tylko wtedy mam realny wpływ na to co dzieje się wokół nas, dlatego angażuje się w działania na rzecz rozwoju Targówka.

Jestem współinicjatorką Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, współzałożycielką działającego na terenie Targówka kobiecego stowarzyszenia Targówek w spódnicy.

Jestem inicjatorką powstania Oddziału Targówek Fabryczny, Mieszkaniowy i Zacisze Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Od kilku lat pomagam w organizacji znanego na Zaciszu konkursu ,,Ogród moje hobby”.

W swoich działaniach wykorzystuje doświadczenia z wielu lat pracy społecznej w Parlamencie Studentów RP, stażu w Parlamencie Europejskim w biurze ówczesnego europosła a dziś Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Jestem politologiem z wykształcenia. Aktywna i konsekwentna w działaniu, przy tym otwarta na dialog z mieszkańcami. 

W poprzedniej kadencji byłam członkiem 4 komisji w tym Przewodniczącą Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych oraz wiceprzewodniczącą Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
W obecnej przewodniczę Komisji Budżetu i Planowania. Jestem wiceprzewodniczącą Komisji Rozwoju oraz członkiem Komisji Kultury i Promocji, Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych oraz Komisji Edukacji.

Słuchając mieszkańców w poprzedniej kadencji napisałam ponad 330 interpelacji.

Na stronie www.portalsamorzadowy.pl zostałam najlepszym samorządowcem w Dzielnicy Targówek w kadencji 2014-2018.

W wolnych chwilach ćwiczę jogę, jeżdżę na rowerze i kibicuje mężowi w jego biegowych pasjach oraz powoli sama zaczynam biegać.

 

Mój program

INFRASTRUKTURA DROGOWA
 • budowa ul. Nowotrockiej, ul. Przecławskiej i ul. Bardowskiego i ul. Janowieckiej (bezpiecznej – nie tranzytowej),

 • rewitalizacja ul. Borzymowskiej i Trockiej (chodniki, oświetlenie, parkingi),

 • wymiana nawierzchni wszystkich dróg gruntowych na terenie Targówka Fabrycznego i Zacisza,

 • tramwaj na Targówek Fabryczny z Dworca Wschodniego z możliwością przedłużenia do Ząbek.
OŚWIATA
 • przeniesienie Zespołu Szkól z ul. Mieszka I na ul. P. Wysockiego,

 • rozbudowa Szkół Podstawowych: NR 52 – ul. Samarytanka, NR 84 – ul. Radzymińskiej, NR 58 – ul. Mieszka I,

 • zmiana planu zagospodarowania przestrzennego ul. Swojskiej (przy osiedlu Wilno) w celu budowy nowej szkoły podstawowej wraz z boiskami, przedszkola, żłobka i ośrodka zdrowia.
ZIELEŃ, SPORT I REKREACJA
 • zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjno-rekreacyjnego przy ul. Bardowskiego,

 • realizacja kolejnych odcinków ciągów pieszo-rowerowych w obrębie Kanału Bródnowskiego i Zaciszańskiego,

 • 3 nowe stacje rowerów Veturilo (CKiA ul. Siarczana, ul. Radzymińska-Młodzieńcza, ul.Łodygowa)
KULTURA
 • rozbudowa D.K. ZACISZE (środki zabezpieczono w budżecie już w tej kadencji),
- utworzenie biblioteki na Zaciszu,

 • zagospodarowanie terenu wokół CENTRUM AKTYWNOŚCI I KULTURY (ciąg pieszo-jezdny zamiast drogi na ul. Siarczanej oraz wjazdem od strony ul. Rybieńskiej),

 • budowa biblioteki na Targówku Fabrycznym na wolnej działce przy ul. Józefowskiej
TRANSPORT
 • dokończenie budowy II linii metra: stacja na Zaciszu i dwie na Bródnie wraz z możliwością przedłużenia do PKP Toruńska,

 • dobra komunikacja autobusowa zapewniająca dojazd do stacji metra przy ul. Trockiej z Osiedla Wilno i Targówka Fabrycznego oraz z osiedli przy ul. Łodygowej.
PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
 • Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Radzymińskiej,

 • dogodna dla mieszkańców lokalizacja „Bazaru przy Trockiej”.
OGÓLNOMIEJSKIE
 • bezpłatny pobyt w żłobku dla każdego dziecka,

 • bezpłatna komunikacja dla uczniów także szkół średnich,

 • wsparcie dla seniorów – kultura, transport, opieka,

 • bezpłatne szczepienia przeciwko HPV – profilaktyka raka szyjki macicy.

Komisje obecnej kadencji:

Komisje w kadencji 2014-2018:

Katarzyna Górska- Manczenko

Radna Dzielnicy Targówek, Społeczniczka, organizatorka, aktywna kobieta działająca na rzecz innych kobiet.