O mnie

Od zawsze aktywnie angażuję się na rzecz środowiska w którym żyję, bo tylko wtedy mam realny wpływ na to co się wokół mnie dzieje. Podczas studiów, aktywnie działałam w Parlamencie Studentów, organizacjach studenckich – Europejskie Forum Studentów Aegee oraz w organach kolegialnych uczelni. Zostałam członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie kadencji wywalczyliśmy przywrócenie 49 proc. ulgi dla uczniów i studentów na przejazdy komunikacją publiczną, w szczególności kolejową. Byłam stażystą w biurze europosła Rafała Trzaskowskiego, gdzie poznałam instytucje Unii Europejskiej od kuchni. W latach 2010-2016 byłam członkiem Zarządu Wspólnoty Wyspowa 1, gdzie dbałam o to, żeby mieszkańcom naszego osiedla żyło się jak najlepiej.
W latach 2013-2014 byłam współinicjatorką oraz wiceprzewodniczącą Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Przez 2 lata byłam członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Jestem współzałożycielką stowarzyszenia Targówek w spódnicy aktywizującego kobiety na terenie dzielnicy, działającego na Targówku już 5 lat. W latach 2011-2014 byłam członkiem Zarządu Osiedla Zacisze, a w latach 2013 – 2014 jego przewodniczącą.
Od 2016 roku jestem  członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Targówek.
Jestem aktywna i konsekwentna w działaniu, przy tym otwarta na dialog z mieszkańcami. Potrafię sprawnie zorganizować event lub szkolenie czego nauczyłam się podczas pracy w jednej z korporacji ubezpieczeniowych. W wolnych chwilach ćwiczę jogę, jeżdżę na rowerze i kibicuję mężowi w jego biegowych pasjach.  

Mój program

1. Poprawa komunikacji
 • budowa II linii metra na Targówek Mieszkaniowy i jego kontynuacja w kierunku Bródna, przez Zacisze
 • modernizacja ul. Łodygowej
 • budowa trasy Świętokrzyskiej
 • modernizacja ul. Św. Wincentego (ale nie jako drogi tranzytowej)
2. Rowery
 • rozwój systemu roweru publicznego Veturillo
 • poprawa stanu istniejących dróg rowerowych, budowa nowych i połączenie ich w sieć
 • zapewnienie stojaków dla rowerów przy miejscach użyteczności publicznej tj.: szkoły, przedszkola, przychodnie , place zabaw itp.
3. Rewitalizacja
 • Kanał Bródnowski – dokończenie programu rewitalizacji, przy uwzględnieniu potrzeb sąsiadujących z nim mieszkańców
 • Park Bródnowski – modernizacja zbiorników wodnych oraz placu zabaw dla małych dzieci (k. ul. Wyszogrodzkiej), monitoring
4. Infrastruktura
 • realizacja projektu KONDRATOWICZA 2.1 tj.: wykorzystanie środków budżetowych w ramach budowy metra do stworzenia przyjaznego mieszkańcom, lokalnego centrum. Przemodelowanie ulicy w ten sposób by parkingi nie odbierały przestrzeni pieszym i rowerzystom
 • modernizacja chodników wzdłuż ul. Wyszogrodzkiej i Chodeckiej wraz z zatokami parkingowymi
5. Współpraca samorządu z mieszkańcami
 • zwiększenie środków w ramach budżetu partycypacyjnego
 • szerokie konsultacje społeczne w kwestiach kluczowych dla rozwoju dzielnicy
 • współdecydowanie o kształcie przestrzeni publicznej – choćby wokół stacji metra czy Kanału Bródnowskiego
 • inicjowanie działań dla osób starszych i samotnych.
6. Edukacja i kultura
 • zwieszenie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach
 • wybudowanie nowego kompleksu oświatowego przy ul. Malborskiej (szkoła podstawowa + przedszkole)
 • zapewnienie większej ilości bezpłatnych zajęć pozaszkolnych
 • intensyfikacja współpracy z Radami Rodziców i współdecydowanie w kwestiach rozwoju oświaty w dzielnicy
 • zapewnienie większej liczby bezpłatnych przedsięwzięć kulturalnych
 • modernizacja sali widowiskowo-kinowej w DK Świt.
Katarzyna Górska- Manczenko

Radna Dzielnicy Targówek, Społeczniczka, organizatorka, aktywna kobieta działająca na rzecz innych kobiet.